Vítejte na stránkách VCC České Budějovice!

NOVINKY a OZNÁMENÍ

INFORMACE k Veteran Rallye Křivonoska 2020

Dobrá zpráva: Jubilejní 50. KŘIVONOSKA 19.09.2020 BUDE!

Slavnostní start soutěže bude na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. od 14:00.

Start bude doprovázet kulturní program (od 13:00 do 15:30).

Důležité: Upozornění pro účastníky a návštěvníky

 •  Vykazujete-li byť jen mírné příznaky nemoci COVID-19 zůstaňte doma.
 • Objeví-li se u Vás příznaky během soutěže, neprodleně kontaktujte pořadatele.
 • Dodržujte platná nařízení vlády související s nemocí COVID-19.
 • V uzavřených prostorách používejte roušku.
 • Zachovávejte sociální odstup alespoň 2m.
 • Dodržujte pečlivě hygienu rukou
 • Používejte dezinfekci.

Děkujeme! A těšíme se na viděnou.

Mapa soutěže ZDE; Plakát ZDE.

 

 

 • 7. prosince 2019 proběhla za hojné účasti členů Výroční členská schůze VCC Č. Budějovice.
 • 1. ledna 2020 jsme uspořádali tradiční "Ledovou jízdu"

Vážení přátelé a příznivci VCC České Budějovice,

 • Pokud budete potřebovat pomoci se žádostí, konzultací nebo úplném provedení testování kontaktujte naše komisaře tel 606767051, 602135876, 777576610.
 • Rádi bychom informovali členy VCC České Budějovice i návštěvníky našich stránek, že FKHV ČR vyjednala na Ministerstvu dopravy úlevy při postupu měření emisí pro vozidla, jež mají doloženou historickou původnost: Do poznámky protokolu se uvede "Aplikován zvláštní postup pro vozidla s prokázanou historickou původností." Prokázání historické původnosti: Zápisem v technickém průkazu vozidla, doložením dokladu o historické původnosti nebo zápisem v IS TP. Veškeré podrobnosti naleznete v Metodickém postupu měření emisí vozidel ve stanicích měření emisí (SME) a ve stanicích technických kontrol (STK): 

http://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Ministerstvo/Vestniky-dopravy/Vestniky-dopravy-2018/Vestnik-dopravy-10-2018/Metodicky-postup-mereni-emisi-vozidel-2018.pdf.aspx?fbclid=IwAR1dkT0xK3xZ6q4KYJfAxMoEYmUwZrTjuxFgpJs4AMnw7hAPrDPnVsTZIeQ

 • V sekci "Testace historických vozidel" jsme doplnili odkaz na přehledné informace týkající se změn právních norem upravujících testace a provoz historických vozidel.
 • V sekci "Testace historických vozidel" jsou aktualizovány informace týkající se testací, depozitů a výměny RZ.
 • Členská schůze ČB AMK schválila na svém zasedání 21.4.2017 organizační řád, který se týká i našeho klubu, neboť jsme sekcí (klubem) ČB AMK. Organizační řád je možné pročíst i stáhnout ZDE.

 

KALENDÁŘ AKCÍ 2020

28. září 2021
Poslední kolo 28. září

Vzhledem ke změně termínu Rallye Křivonoska na 19. září se letos tradiční "Poslední kolo" nekoná

17. října 2020
Classic Expo Salzburg

VCC České Budějovice uspořádá 17. října 2020 zájezd na Classic Expo Salzburg.

 
Kalendář akcí pro historická vozidla

Kalendář akcí pro historická vozidla zpracovaný AKHV najdete po kliknutí na obrázek. Neváhejte se inspirovat a vyrazte!