Vítejte na stránkách VCC České Budějovice!

NOVINKY a OZNÁMENÍ

 

 • 7. prosince 2019 proběhla za hojné účasti členů Výroční členská schůze VCC Č. Budějovice.
 • 1. ledna 2020 jsme uspořádali tradiční "Ledovou jízdu"
 • 9. května 2020 se uskuteční jubilejní 50. ročník Rallye Křivonoska

Vážení přátelé a příznivci VCC České Budějovice,
pokud se Vám u nás líbí, tak bychom Vás rádi pozvali na jubilejní Křivonosku 2020. Obrazový materiál z letošního ročníku zveřejníme hned, jak bude dokončen. Jako zajímavost prozatím uvádíme odkaz na video z rallye Křivonoska 2018, které najdete na: http://www.jiribain.com/Krivonoska2018.html

 • // 11. května 2019 se uskutečnil 49. ročník rallye Křivonoska tentokrát jsme jeli do Českého Krumlova, v sekci Křivonoska je umístěna výsledková listina letošního ročníku //
 • VCC České Budějovice uspořádal 28. září 2019 již tradiční "Poslední kolo."
 • V průběhu dubna došlo k úpravě systému testování hist. vozidel, kde se zavedl nový poplatek 300 Kč za 1 žádost, který se bude odvádět na FKHV. Testování se rozběhlo a je již možno testovat.  Více podrobností na www.fkhv.cz/testovani/ zde je i uveden postup příručka doporučený ceník atd.
 • Pokud budete potřebovat pomoci se žádostí, konzultací nebo úplném provedení testování kontaktujte naše komisaře tel 606767051, 602135876, 777576610.
 • Rádi bychom informovali členy VCC České Budějovice i návštěvníky našich stránek, že FKHV ČR vyjednala na Ministerstvu dopravy úlevy při postupu měření emisí pro vozidla, jež mají doloženou historickou původnost:
  Rámcové zvláštní postupy měření emisí pro jednotlivé skupiny vozidel:
  1. identifikace vozidla ad a)
  2. vizuální kontrola ad b)
  3. diagnostika systému řízení motoru ad d), pokud je vozidlo vybaveno motorem s řízeným emisním systémem
  Do poznámky protokolu se uvede "Aplikován zvláštní postup pro vozidla s prokázanou historickou původností." Prokázání historické původnosti: Zápisem v technickém průkazu vozidla, doložením dokladu o historické původnosti nebo zápisem v IS TP. Veškeré podrobnosti naleznete v Metodickém postupu měření emisí vozidel ve stanicích měření emisí (SME) a ve stanicích technických kontrol (STK): http://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Ministerstvo/Vestniky-dopravy/Vestniky-dopravy-2018/Vestnik-dopravy-10-2018/Metodicky-postup-mereni-emisi-vozidel-2018.pdf.aspx?fbclid=IwAR1dkT0xK3xZ6q4KYJfAxMoEYmUwZrTjuxFgpJs4AMnw7hAPrDPnVsTZIeQ
 • V sekci "Testace historických vozidel" jsme doplnili odkaz na přehledné informace týkající se změn právních norem upravujících testace a provoz historických vozidel.
 • V sekci "Testace historických vozidel" jsou aktualizovány informace týkající se testací, depozitů a výměny RZ.
 • Členská schůze ČB AMK schválila na svém zasedání 21.4.2017 organizační řád, který se týká i našeho klubu, neboť jsme sekcí (klubem) ČB AMK. Organizační řád je možné pročíst i stáhnout ZDE.

KALENDÁŘ AKCÍ 2019

28. září 2020
Poslední kolo 28. září

VCC České Budějovice pořádá 28. září 2019 již tradiční "Poslední kolo."

17. října 2020
Classic Expo Salzburg

VCC České Budějovice uspořádá 17. října 2020 zájezd na Classic Expo Salzburg.

 
Kalendář akcí pro historická vozidla

Kalendář akcí pro historická vozidla zpracovaný AKHV najdete po kliknutí na obrázek. Neváhejte se inspirovat a vyrazte!