Testace historických vozidel

Aktuální a přehledné informace týkající se změn právních předpisů upravujících testování a provoz historických vozidel jsou k dispozici na stránkách FKHV ČR ZDE.

POZOR! Níže uvedený text slouží jako velmi zjednodušený návod a uvedené informace nejsou doslovnou citací zákonů a předpisů. Má sloužit především k rychlé orientaci  pro zájemce o průkaz HV a v žádném případě není  komerční nabídkou  k testování HV.

Podrobnosti Vám upřesní  komisaři VCC.
Wawreyn 606 767 051
 
Pro  novou testaci a nebo prodloužení platnosti historického vozidla, je potřebný vyplněný „Protokol o technické prohlídce historického vozidla: Posouzení technického stavu historického vozidla odbornou dílnou.“ Tato povinnost zatím neplatí pro motocykly. Protokol si můžete stáhnout zde:
Protokol musí potvrdit osoba nebo firma mající IČO a živnostenské oprávnění na opravy motorových vozidel a uzavřenou smlouvu s KTK. Další možností je doložit posouzení technického stavu historického vozidla protokolem o technické prohlídce z STK (klasická STK na vyžádání skupin řízení,nápravy,brzdy včetně grafu brzd u vozidel kategorie F a G od roku výroby 1960 vždy). V každém případě bude jeden z těchto dvou dokumentů vyžadován vždy před provedením (nové testace) či prodloužením testace historického vozidla.
Je zde možnost rozhodnout se a v daném roce s určitým vozidlem nejezdit. V tom případě se průkaz historického vozidla pro dané roky neprodlouží a není tedy potřeba žádný protokol. O SPZ historického vozidla majitel nepřijde. Pokud se majitel vozidla rozhodne v následujícím roce s vozidlem opět jezdit, obstará si protokol o posouzení technického stavu historického vozidla jedním ze dvou uvedených způsobů a testace se mu normálně prodlouží.
      Jen pro připomenutí, pokud má majitel historického vozidla (auto i moto) už průkaz plný razítek, musí provést výměnu průkazu historického vozidla na registračním místě. V Českých Budějovicích je to u p. Veselého. Stačí k tomu 2 fotografie vozidla o rozměru 9x6cm (mohou být i nově nafocené) a starý průkaz historického vozidla poplatek 50 Kč.
Nově od 1.6.2017 platí testace na 2 roky od data testace vyznačené v průkazu HV.